Biztonsági adatlapok

Mi az a biztonsági adatlap? 

Az MSDS/SDS, vagyis a "biztonsági adatlap" jogszabályi fogalomként az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) 31. cikkében meghatározott dokumentumot jelenti. Egy biztonsági adatlap részletes információkat tartalmaz egy anyag vagy keverék összetételéről, fizikai és kémiai tulajdonságairól, egészségügyi hatásairól, valamint a környezetre gyakorolt hatásairól. Emellett útmutatást nyújt egy esetünkben tisztítószer termék biztonságos kezeléséhez, használatához, tárolásához és ártalmatlanításához. Az MSDS célja, hogy biztosítsa a munkavállalók és munkáltatók számára a szükséges információkat az anyag vagy keverék biztonságos használatához. Az MSDS/SDS jogi követelmény számos Európai országban. Az első vásárlás alkalmával kötelező a vevőnek átadni fizikai vagy elektronikus formában.